Activiteiten

In het kader van de speerpunten emancipatie en participatie.

 • De persoonlijke ontwikkeling van vrouwen stimuleren vanuit de eigen behoefte om hun talenten te benutten en kansen te bieden voor zichzelf en voor andere vrouwen om zo te komen tot emancipatie en participatie.
 • Deskundigheidsbevordering en het versterken van ons vrouwennetwerk van vrijwilligers.
 • Het stimuleren van betrokkenheid en samenhorigheid van (buurt)bewoners om de leefbaarheid van de leefomgeving te verbeteren.
 • Organiseren van cursussen, workshops, conferenties, lezingen, talentenbeurzen en wat er op de agenda komt.
 • Uitgeven van boeken – het schrijven van boeken.
 • Samenwerking met andere organisaties, maatschappelijke instellingen die hetzelfde doel nastreven, lokaal, regionaal als landelijk en het delen van kennis.

Financiële & Economische onafhankelijkheid

Organiseren van Vrouwentalenten beurzen, workshops.

Participatie

 • Voorlichting
 • Dialoogbijeenkomsten
 • Workshops
 • Samen Bewegen
 • Uitstapjes
 • Lezingen
 • Coachen, conflict-/Vrijplaatscoaching
 • Trainingen
 • Toekomstgericht wat op de agenda komt

Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening

Wij ondersteunen ook kwetsbare groepen in onze samenleving. Dat kunnen chronische zieken, mantelzorgers, mensen met een beperking zijn, ouderen die zorg nodig hebben. Onderhouden Dialoogbijeenkomsten over Wmo, Hoe oud worden, eenzaamheid onder ouderen en jongeren, etc

Diverse projecten jongeren vrouwen en ouderen.

Spreekuur cliëntondersteuning

 • indien zij daar zelf niet of minder toe in staat zijn opdat zij bij de juiste instanties of maatschappelijke organisaties terecht komen met eventuele Nazorg.
 • Wij blijven lokaal betrokken en informeren, adviseren over belangrijke maatschappelijke en sociale onderwerpen.

Wij komen op voor onze doelgroep door samen te werken met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheidsdiensten, advocatenkantoren en woningcorporaties. Daar zetten wij ons helemaal voor in.

Wij werken samen met lokale vrouwennetwerken, maatschappelijke organisaties in Amsterdam, regionaal en landelijk.