Buurvrouwennetwerk, de start was op 20 februari 2010.

Sinds maart 2012 zijn wij een stichting.

Mevrouw M. Coco – Voorzitter
Mevrouw A. Etsede – Secretaris
De heer R. Jansen – Penningmeester
Mevrouw L. Eyck-Bouva – Algemeen Bestuurslid
Mevrouw D. Kensmil – Algemeen Bestuurslid