Missie

BVN wil een gezamenlijke bijdrage leveren aan het bevorderen van de emancipatie en participatie van vrouwen, als mede het verbeteren van hun positie en bewustwording.
Het bevorderen en stimuleren van sociale cohesie, sociale participatie en cultuur.
BVN maakt zich sterk voor een beter leef-, woon-, en werkklimaat van jong en oud.

Ons motto: “Durf te dromen en verwezenlijk je dromen!”

Visie

BVN streeft naar zowel maatschappelijke integratie als veiligheid, een schonere leefomgeving, ruimte en contact, sociale cohesie. Een betere positie voor vrouwen als het om arbeid, inkomen en zorg gaat. Staat voor een samenleving die divers is. Staat voor Diversiteit. Een samenleving die gelijke kansen biedt aan vrouwen. Waar vrouwen voorlichting, advies, ondersteuning en expertise kunnen vinden op weg naar meer zelfstandigheid voor totale financiële & economische onafhankelijkheid.