Liefde en Verbinden

De aanleiding en aanzet tot het oprichten van een Buurvrouwennetwerk heeft plaatsgevonden in het jaar 2009. Een initiatief vanuit de FNV Vrouwenbond met het project .

Op 20 februari 2010 vierde Buurvrouwennetwerk Amsterdam Oost, Samen Sterk in Eigen Buurt haar opening in het Stadsdeelhuis Oost“.
Met het thema: ‘Liefde en Verbinden”.

De Stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet deed de opening.
Er waren diverse workshops; wensen en ideeën, presentaties, gedichten voorlezen en diverse activiteiten ook speciaal voor jongeren.
De opening werd muzikaal ondersteund door Raices del Ecuador.

Sinds maart 2012 zijn wij een stichting en voeren de naam: Stichting BVN.

Duurzame verbinding: over Buurvrouwennetwerk 2009/2010

Marlanda Coco: Bij de eerste aanzet tot het opzetten van een “Buurvrouwennetwerk ” Samen Sterk in Eigen Buurt stelde ik mijzelf de vraag: “Wat wil ik doen voor vrouwen”? Wat kan ik voor vrouwen betekenen? Het antwoord was een Vrouwennetwerk opzetten, in Stadsdeel Zeeburg waar ik woon. Dus activiteiten opstarten door vrouwen voor vrouwen in Zeeburg en tevens een bijdrage leveren aan een beter leef-, woon- en werkklimaat.

Na gesprekken met vrouwen uit Zeeburg en tijdens het Dwarsdebat op 17 december 2009 in Oost-Watergraafsmeer, heb ik geïnventariseerd wat de wensen en behoeften van vrouwen zijn ten aanzien van hun buurt. Een aantal van deze behoeften zijn: leefbaarheid, veiligheid, ruimte en contact, sociale cohesie. Ik ging op zoek naar vrouwen met verschillende culturele achtergronden om een kernteam te vormen. Ons kernteam bestaat uit 6 vrouwen en 4 vrijwilligers.

Doel: Duurzame verbinding

Doel van ons netwerk is een duurzame verbinding te maken tussen vrouwen met verschillende culturele achtergronden. Door vrouwen met elkaar in contact te brengen, zodat ze elkaar leren kennen, respecteren, inspireren, stimuleren en samenwerken.
Met benutting en versterking van elkaars kwaliteiten worden die ideeën (wensen en behoeften) vervolgens verwerkt in een actieplan. Om gezamenlijke activiteiten te ontplooien en/of de gewenste oplossingen voor knelpunten in de buurt te realiseren. Bij die oplossingen kunnen ook lokale organisaties, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties, bedrijven, beleidsmakers en politici betrokken worden.

Door de fusie per 1 mei 2010 met Oost-Watergraafsmeer vond ik het een uitdaging om toekomstgericht bezig te zijn en ook een verbinding met dat stadsdeel aan te gaan.