Samen Sterk = Onze Kracht

Buurvrouwennetwerk Amsterdam Oost (Stichting BVN) Samen sterk in Eigen Buurt is een duurzame verbinding tussen vrouwen met verschillende achtergronden binnen onze samenleving.

Diversiteit is Onze Meerwaarde

BVN is een netwerk voor en door vrouwen met verschillende achtergronden binnen een diverse samengestelde samenleving dat zich sterk maakt om een gezamenlijke bijdrage te leveren aan een beter leef-, woon-, en werkklimaat. Door vrouwen met elkaar in contact te brengen, zodat ze elkaar leren kennen, respecteren, informeren, inspireren, stimuleren om samen te werken en kennis en ervaring leren te delen. Het stimuleren van bewustwording en zelfverzekerdheid van vrouwen. Met benutting en versterking van elkaars kwaliteiten empoweren vrouwen elkaar en ondernemen ze daardoor makkelijker initiatieven.

Eigen Kracht

BVN draait op de inzet van vrijwilligers – op Eigen Kracht! Hun vrijwillige inzet, naast een (on)betaalde baan, geen baan, het moederschap of herintreders laat BVN projecten, activiteiten/evenementen/bijeenkomsten/lezingen/beurzen, spreekuur houden en voorlichting realiseren. Diversiteit biedt gelijke kansen aan vrouwen en voornamelijk aan vrouwen met verschillende achtergronden.