Buurvrouwennetwerk Amsterdam Oost heeft met haar vrijwilligers op zaterdag 11 maart 2017 de Senioren verwend met een heerlijke en onvergetelijke High-Tea. Deze High-Tea middag stond in het teken voor het samen zijn, indirect verdraagzaamheid en samenhorigheid. Kennis maken met en aandacht schenken aan elkaar, praten over van alles en nog wat met After High-tea muziek.

Met deze middag levert Buurvrouwennetwerk een bijdrage aan het voorkomen van isolement, vereenzaming van Senioren en het versterken van hun sociale contacten. De senioren m/v en ook kinderen werden van harte welkom geheten door onze gastvrouwen en gastheren. Een beetje meer liefde voor elkaar!

NL Doet Verwenmiddag in samenwerking met Oranje Fonds