Het nieuwe EigenWIJzebuurtteam Buurvrouwennetwerk Amsterdam Oost heeft haar eerste activiteit ondernomen op 20 februari 2010. Deze activiteit stond geheel in het teken van valentijsdag: “Liefde en Verbinden”. Het team bestaat uit dames van verschillende culturele achtergronden. De dames willen verbinding maken tussen hun culturele achtergronden om een gezamenlijke bijdrage te leveren aan een beter woon- en leefklimaat in de diverse buurten in hun stadsdeel. Hier een verslag van de kick off van het team, die feestelijk werd geopend door de stadsdeelvoorzitter.

Op 20 februari vond de 1e VrouwenValentijnsdag van het Buurvrouwennetwerk Amsterdam Oost plaats in de Raadzaal van het Stadsdeelhuis Oost-Watergraafsmeer. Er was informatiemateriaal over de FNV Vrouwen Bond en Ruimte voor Contact (VROM) aanwezig bij de speciaal ingerichte stands. De algemene hal was ingericht voor de kinderen van 4-12 jaar, waar zij naar hartenlust en ongestoord alles konden uitproberen. Om 12.00 uur deed Alero Etsede het welkomstwoord en stelde het kernteam voor, waarna Shaneequa Biseswar haar eigen geschreven gedicht heeft voorgedragen: “Wij Vrouwen”.

 

De Stadsdeelvoorzitter van Oost-Watergraafsmeer, de heer Martin Verbeet, verrichte de korte officile opening, waarin hij refereerde aan het belang dat vrouwen zich in dergelijke netwerken verenigen en met elkaar streven naar het organiseren van activiteiten. Tevens werd speciale aandacht besteed aan en een korte uitleg gegeven over het doel van het Buurvrouwennetwerk Oost. Het doel is activiteiten opstarten door en voor vrouwen met verschillende culturele achtergronden in hun eigen buurt (Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg) en tevens een bijdrage leveren aan een beter leef-, woon- en werkklimaat.
Workshops

Na een heerlijke brunch in het restaurant, die uit Surinaamse, Turkse en Nederlandse broodjes bestond met een grote variatie aan fruit en drank, werd het tijd voor de workshops. Er werden twee groepen gevormd. Elke groep ging onder leiding van twee kernteamleden met de volgende vragen aan de slag: “Wat zijn de ideen en wensen ten aanzien van de inrichting, de faciliteiten, de activiteiten en de veiligheid in je eigen buurt of wijk?” En: “Hoe kunnen wij vrouwen die samen ideen en wensen uitwisselen en gezamenlijk willen realiseren, ondersteunen?”. Ook werd een enqute ingevuld over thema’s als plus-/minpunten in jouw buurt, schone straten, veiligheid, rust, levendigheid, diversiteit van de wijk, bereikbaarheid, parkeren, milieu/natuur en winkelaanbod. Aan de hand hiervan zal een activiteitenplan worden opgemaakt.

In de theepauze was er een aanbod van chocolade taarten en wederom een optreden van de dansgroep Raices del Ecuador. Bij deze folkloristische dans werden alle deelnemers uitgenodigd op de dansvloer en er ontstond een zeer levendige sfeer. Bij de evaluatie bleek dat er innovatief was meegedacht over de activiteiten van de toekomst. De opmerkingen en suggesties zijn verzameld en in het verslag opgenomen. Iedereen was het eens dat de VrouwenValentijnsdag zeer geslaagd en goed verzorgd was. En dat dit succes een vervolg verdient.

Met dank aan: De kernteamleden Marlanda Coco, Renate Schmitz, Alero Etsede, Glenda Vijzelman, Shaneequa Biseswar, Adelaide Emelius en Engracia Creebsburg Fotografie en verfilming door Ronald Jansen en Remko Lieverse.

Liefde en Verbinden