Marlanda Jansen-Coco is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege haar langdurige bijzondere verdiensten voor de samenleving binnen allerlei organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied. Haar vele vrijwilligersactiviteiten voor diverse migranten organisaties, instanties van de FNV-Vrouwenbond, haar bijdrage tot het schrijven van een handboek WMO en een eervolle vermelding bij de Cliënt in Beeld-prijs 2009 betreft haar handboek ‘Wat is de WMO?’. Haar inzet ten behoeve van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Vluchtelingenwerk Nederland en Jeugdzorg Alkmaar.  

Stadsdeel Amsterdam Zeeburg roemt haar inzet ten behoeve van het oprichten van een WMO-Raad, Vluchtelingenwerk Nederland voor het begeleiden van asielzoekers te Medemblik en Jeugdzorg Alkmaar voor de coaching van jongeren.

Zij is momenteel lid van de Bondsraad FNV Bondgenoten en tevens voorzitter van het Buurvrouwennetwerk Amsterdam Oost, dat zich inzet voor een beter leef-, woon- en werkklimaat in hun Stadsdeel.

Koninklijke onderscheiding voor Marlanda Coco