Marlanda Coco heeft zich als vrijwilliger voor meerdere organisaties in Stadsdeel Oost zeer verdienstelijk gemaakt door haar bijdragen aan het belangeloos ondersteunen, coachen, het oprichten van Buurvrouwennetwerk Amsterdam Oost voor een beter, leef-, woon- en werkklimaat in haar Stadsdeel. Over Schoon en Milieu. Ook om kinderen te stimuleren te lezen en informeren over brandpreventie en veiligheid. Haar inzet als NT2 docent Nederlandse les aan Anderstaligen en NT2 docent Nederlands als tweede taal voor slechtzienden en blinden. Verder participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen. Tevens haar inzet voor (eenzame) ouderen en ook eenzame jongeren.

Door haar kennis, durf, werkwijze en daadkracht inspireert zij anderen en is een rolmodel voor velen. O.a.: jongeren, ouderen, vrijwilligers, vrouwen m.n. Zwarte, Migranten en Vluchtelingen Vrouwen en mannen. Zij steunt mensen om het heft in eigen hand te nemen voornamelijk vrouwen om financieel en economische onafhankelijk te zijn. Geeft voorlichting/presentaties, Dialoogbijeenkomsten, workshops en Coacht. Zij biedt ondersteuning aan en zorgt dat bewoners bij de juiste instanties of maatschappelijke instellingen terecht komen. Zij komt op voor bewoners die daar niet zelf of minder toe in staat zijn, werkt samen met (Migranten)organisaties. Marlanda Coco is een verbinder.

Ereteken voor Marlanda Coco